Platforma Katılan STK’lar

EMDR Derneği

Göz Hareketleri Ile Duyarsizlaştirma Ve Yeniden Işleme (Emdr) Araştirma, Geliştirme Ve Uygulama Derneği

Şenel Karaman
Emdr Travma İyileştirme Grubu Başkanı

+90533 265 8375
senelkaraman@gmail.com